Rekryteringsproblem

Rekrytering är idag ofta en kostsam, tidskrävande och ineffektiv process. Arbetsgivare kan ha svårt att hitta rätt kompetens och karriärsökande att hitta rätt tjänst som motsvarar personens framtidsvisioner – nästa önskade karriärsteg.

På många av dagens rekryteringsplattformar sker urvalet genom så kallade söksträngar, vilket komplicerar rekryteringen och möjligheten att fånga upp kandidater med rätt kompetens. Relevanta kandidater går förlorade samtidig som icke relevanta kandidater inkluderas i sökningen.

Rekryteringsprocessen är inte heller fördomsfri. Diskriminering förekommer frekvent, det är svårare för vissa än för andra att få rätt arbete trots likvärdig kompetens. Fördomar påverkar urvalet. Så ska det inte vara.

Dessutom är felrekrytering oerhört kostsamt – både för arbetsgivare och karriärsökande.

Rektras användarvillkor för dig som kandidat hittar du här.

Rektras integritetspolicy hittar du här.

Rektras lösning

På Rektra möts arbetsgivare och karriärsökande utan onödiga, dyra och tidskrävande mellanhänder. Rektra fungerar som en digital headhunter – en matchningsalgoritm baserad på maskininlärning möjliggör en träffsäker urvalsprocess via AI.

Rektras intelligenta algoritm matchar rätt arbetsgivare med rätt kandidat. Utan fördomar. Kandidatens kvalifikationer och framtidsdrömmar styr, inte deras namn eller nätverk. Kvaliteten i urvalsprocessen ökar genom att matchningar endast uppstår då arbetsgivare har ett erbjudande som intresserar kandidaten.

Rektra har startats för att förändra rekryteringsbranschen och erbjuda ett automatiserat och fördomsfritt rekryteringsverktyg med kandidatens framtidsvision i fokus. En digital headhunter som möjliggör drömmatchen.

Så ser framtidens rekrytering ut.