Rektra

Maximera prestationen i teamet!

Att arbeta i team har de flesta av oss erfarenhet av. Många gånger kan det vara svårt att tillsammans i grupp hitta rätt struktur, kommunikation och prestera från dag ett. 

Men när ett team väl samarbetar, har tydliga roller, styr mot samma mål och utnyttjar varje individs individuella kunskaper kan man nå oanade höjder. Varje nytt team bör starta med att fastställa en del grundregler, både vad gäller själva projektet samt hur gruppen ska jobba. Rektra ger dig här råd om hur du från start bygger ett välfungerande team och lyckas med projektet!

Vem, vad, varför, var, när och hur?

Bestäm hur och när kommunikation i gruppen bör ske. Vem är ansvarig för vad och varför ni egentligen gör det ni gör. Vad projektet går ut på, “the why?”. Identifiera och sätt gränser. Lyssna på alla i teamet och deras individuella syn på förväntningar, jobbstruktur och önskat slutresultat. 

Försök att tidigt identifiera de områden där eventuell oenighet kan uppstå och tänk på att i detta stadie är allt öppet för diskussion och att kanske inte alla frågor får ett exakt svar direkt, utan detta är någonting ni som team kan gå tillbaka till då ev. konflikter och problem uppstår. 

Detta är några frågor som ni kan ställa er för att maximera prestationen i teamet!

  • Har teamet de rätta förutsättningarna och relevanta kompetensen som krävs?
  • Är alla medlemmar i teamet tillgängliga på samma villkor?
  • Har gruppen den typ av mångfald/bakgrund som krävs för att bli ett framgångsrikt team?
  • Har teamet jobbat ihop tidigare och hur har det i så fall fungerat?
  • Har teamet en ledare och vilka är de övriga rollerna i teamet? 
  • Vilka är de olika ansvarsområden som medlemmar i teamet har?  

Slutligen, se till att ta reda på eventuella kunskapsluckor tidigt så ni gemensamt kan jobba mot att fylla i dessa och lyckas som team!