Rektra

Lära sig programmering: Tips med Ehsan Yazdani från Albert

Rektra har tagit ett snack med Ehsan Yazdani, Head of Tech på Albert. Vi fick några riktigt bra tips när det gäller jobb och framtiden inom tech och IT.

Vad är din bakgrund och hur fick du jobbet du har nu? 

Jag har spenderat majoriteten av min tid i mjukvaruindustrin som utvecklare. De senaste 6 åren har jag dock dedikerat till ledarskap och formella chefspositioner där jag känner att jag gör en större skillnad och skapar mervärde utifrån mina personliga egenskaper. Men jag identifierar mig fortfarande väldigt mycket som en utvecklare. Min tekniska erfarenhet och inblick i yrket samt dess utmaningar ger mig många bra verktyg att använda i mitt ledarskap. 

Mitt val har varit att uteslutande arbeta på produktbolag. Det grundar sig i att samhörigheten med en produkt och långsiktig hållbar utveckling ligger mig nära hjärtat. Jag har också kommit fram till att mindre bolag attraherar mig mer än större arbetsplatser, då det är viktigt för mig att känna att jag kan påverka min arbetssituation och närmiljön.  

Tjänsten jag har nu sökte jag på en väldigt välskriven annons som fokuserade på företagskulturen som verkade samstämmig med mina personliga värderingar. Att företaget bidrar till att göra världen lite bättre för nästa generation var också ett viktigt säljargument för mig. 

Finns det någon trend inom tech och IT du ser särskilt mycket av nu? 

AI har väl varit det heta samtalsämnet under ett antal år. Uppstickaren i närtid är såklart grön teknik, där jag tror vi kommer att se stora synergier med AI både på B2B och B2C-sidan. Vad gäller teknik så är React och React Native otroligt heta ramverk och branschen skriker efter denna kompetens. Givetvis följer TypeScript och Javascript med som de hetaste programmeringsspråken att behärska.  

På HR-sidan skulle jag säga att många företag nu letar febrilt efter ett nytt normaltillstånd, precis efter att ha lärt sig att hantera ”Work From Home”. Jag fullkomligt älskar hur pandemin skakat om på många arbetsplatsers värderingar i att medarbetare ”inte kan hantera att jobba hemifrån”. Jag hoppas och tror att nästa steg i utvecklingen blir att arbetsgivarna tar fram en mer aktiv rekryteringsstrategi för att hitta talang där den finns, istället för att begränsa sig till geografisk placering. Jag ser dock två huvudutmaningar med detta. Det första är att brygga det fysiska avståndet och möjliggöra sociala interaktioner på distans. Det andra är att bibehålla lojalitet med arbetsplatsen och företaget trots det geografiska avståndet. 

Vad är dina bästa tips för den som vill lära sig programmering?

Svaret på den här frågan är nog beroende av ålder på ”eleven”. För barn i låg- och mellanstadiet skulle jag rekommendera digitala läromedel såsom appar, webbsidor eller fysiska leksaker. På Albert bygger vi just ett sådant digitalt spel som lär barn s.k. block-programmering, d.v.s grunderna i programmering. 

För barn i högstadie- eller gymnasieålder skulle jag rekommendera en av de många online- eller fysiska skolor/akademier/kollon som verkar för att lära barn det här framtidsyrket. 

För unga vuxna som nyligen gått ut gymnasiet är mitt bästa tips en högskoleutbildning. Det här är en stor investering i tid men skapar en otroligt djup förståelse för hantverket som annars tar många år att bygga upp genom arbetslivserfarenhet. För vuxna personer som vill byta karriär eller nyanlända rekommenderar jag en YH-utbildning. Idag finns det ett stort utbud av både generella programmeringsutbildningar (t.ex. spel, webb, appar, m.m.) men också specialiserade utbildningar t.ex. in test/kvalitet, AI, m.m.  

Vilka viktigaste yrkesmässiga kunskaper ser du som viktigast att ta med dig in i 2022?

Mänskliga färdigheter (eller det som många kallar för ”soft skills”). Teknik och verktyg må verka svåra men är faktiskt relativt sett lätta att lära sig. Mänskliga färdigheter som att bemöta andra individer, kommunicera, reflektera, samarbeta, ge och ta feedback, logiskt och holistisk tänkande är exempel på färdigheter som tar decennier att slipa. 

Lära sig programmering: Vad är ditt bästa tips för någon som är nyfiken att söka jobb hos er på Albert?

  • Det här är ett generellt tips: Beskriv i en mening varför du söker just det jobbet. Vad hoppas du få ut av det? 
  • Den som läser din annons är också en människa som dels vill känna sig utvald men också hoppas skapa en win-win situation.
  • Ju tydligare du är med vad en ”win” är för dig desto större sannolikhet har du att få just det.