Rektra

Så landar du jobbet på Microsoft

Hur landar man jobbet på Microsoft? Finns det några do’s and don’ts? Rektra tog tempen på Microsofts erbjudande och ställde några frågor till Thomas Floberg, vice vd, marknads- och operativchef på Microsoft Sverige.  

När Rektras användare berättar om sin drömarbetsplats, är Microsoft är ett av de mest ❤️ bolagen.

Hur landar man jobbet på Microsoft? Finns det några do’s and don’ts? 
 
I grunden vill jag säga våga vara dig själv. Var genuin och nyfiken i kontakten med Microsoft, att vi är olika som individer är en styrka som bygger en starkare företagskultur med högre innovationsförmåga. Att landa ett jobb på Microsoft handlar lika mycket om att det ska vara rätt för dig som att det ska vara rätt för oss. Mitt tips är att göra ordentlig research kring tjänsten du söker, och inte bara specifikt på själva rollbeskrivningen. Utan tänk även bredare kring till exempel vilken roll Microsoft har i samhällsutvecklingen vi ser idag och hur du kan bidra i den kontexten, och hur dina styrkor och kärnkompetenser överensstämmer med arbetsuppgifter och branschtrender. Många medarbetare på Microsoft byter roll i sin karriär här. En del går chefsspåret och en del expertspåret. Oavsett rekryterar vi långsiktigt och ser potentialen i nya medarbetare. Kommer du ordentligt förberedd har du gett oss chansen att ha bästa tänkbara anställningsintervju.

Bästa hacket för att höja lönen? 

Förbered dig ordentligt inför lönesamtalet. Fundera igenom det gångna året och hur du hanterat dina arbetsuppgifter, vilka positiva effekter har du skapat för verksamheten och för dina kollegor. Och kom ihåg att det är just ett samtal, så du behöver även vara lyhörd för din chefs synpunkter på vad du kan göra annorlunda för att utvecklas i ditt arbete. I alla viktiga samtal kan det också vara värdefullt förbereda sig genom att prata igenom med någon vän eller nära kollega för att få återkoppling. Min rekommendation är att man har den här typen av samtal med sin chef mer frekvent än en gång per år när det är dags för lönesamtal, på så sätt kan ni skapa er en gemensam målbild kring vad du bör uppnå inom ramen för din roll och hur du kan förbättra ditt arbete. 

  

Flexibla arbetstider, hur fungerar det på Microsoft? 

På Microsoft jobbar vi med vad vi kallar för det nya arbetlivet – det innebär att vi ser arbete som något du gör, inte en plats du går till. Och inom ramen för det nya arbetslivet så kan du som medarbetare på Microsoft själv bestämma hur, när och var du arbetar så att du kan prestera på bästa sätt. Fokus är mer på vad du har presterat, effekt med kunder, samarbetspartner eller samhället och mindre på var själva jobbet gjorts. Tillsammans med din chef och ditt team hittar ni en modell som fungerar för just er. För oss är det viktigt att arbetet ska vara roligt. Det ska innebära nya möjligheter. Och det ska vara meningsfullt. 

 

Så höjer du din lön

Digital headhunter | www.rektra.se 

Skapa ett konto och berätta vad du söker. AI-matchningen är fördomsfri, effektiv och har alltid dina krav i fokus. För dig som vill byta jobb idag, om en månad eller om ett år. Självklart gratis och anonymt.