Rektra

Rekrytera utvecklare Göteborg

Göteborg, en stolt hubb för innovation! Rektra är experter på att både hitta och lyckats kontakta de allra bästa utvecklarna till just ert företag. Vi har arbetat fram en snabb rekryteringsprocess av utvecklare, som vi vet fungerar. Vi börjar med att ta fram en tydlig kravprofil av de utvecklare ni söker. Sedan hittar och matchar Rektra automatiskt er med utvecklare från vårt nätverk, karriärplattformar och sociala medier. 

Effektiv Rekryteringsprocess

Rektra är inte bara experter på att rekrytera – vi är era partners för att identifiera och kontakta de bästa utvecklarna i Göteborg. Vår beprövade rekryteringsprocess accelererar tiden från kravprofil till anställning genom att använda automatiserade verktyg för att matcha er med talanger från vårt nätverk, karriärplattformar och sociala medier. Detta resulterar inte bara i snabbare rekrytering utan sänker också era kostnader och genomsnittlig time-to-hire.

Tackla IT-Kompetensbristen

I Göteborg, där konkurrensen om tech-talang är intensiv, är jakten på rätt utvecklare en tidskrävande utmaning. Rektra är experter på att inte bara hitta utan även attrahera utvecklartalanger. Genom att använda nästan helt automatiserade sök- och screeningsprocesser säkerställer vi att era rekryteringsinsatser är effektiva och framgångsrika, även i en tid av bristande IT-kompetens.

Rektra bäst på tech och it

Rektra är specialiserade på tech-rekrytering och omfattar allt från backend och frontend till iOS, android och cloud. Vi talar samma språk som de kandidater vi rekryterar och använder vår tekniska kompetens för att göra rekryteringsprocessen så smidig och framgångsrik som möjligt. Vi förstår exakt vilken kompetens som krävs för att passa er specifika kravprofil och kan svara på kandidaternas tekniska och detaljerade frågor kopplade till tjänsten.

Stärk er Employer Branding med Rektra

I Göteborgs konkurrensutsatta tech-miljö är en stark arbetsgivarprofil avgörande. Vi integrerar employer branding i vår strategi för att kommunicera era värderingar och er företagskultur. Genom att skapa en positiv och attraktiv bild av ert företag stärker vi er förmåga att attrahera de bästa tech-talangerna.

Rekrytering i hela Sverige

Oavsett var i Sverige ni söker utvecklare – från Göteborg till Stockholm och Malmö – är Rektra er partner. Vi har resurser och nätverk för att hjälpa er identifiera tech-talanger över hela landet och optimera er rekryteringsprocess för att passa specifika regionella behov.

Välj Rektra för att optimera er tech- och IT-rekrytering i Göteborg och skapa en stark arbetsgivarprofil genom effektiv employer branding.