Rektra

Så höjer du din lön: 6 tips från experten

Så höjer du din lön: Skillnad i lön kan vara stor mellan olika bolag och städer i Sverige. Rektra ställde frågan till Luis Rizo, Development Manager PriceRunner.

Du har rekryterat och löneförhandlat med många utvecklare. Vilka är de största fallgroparna?
Framförallt tidigt i karriären finns många gånger en orealistisk bild av löneutvecklingen och det skulle jag säga är en vanlig fallgrop. Om förväntningarna är långt ifrån verkligheten är det lätt att bli besviken. Utvecklare kan ofta få en relativt hög ingångslön, men det kan vara svårt att snabbt klättra till de riktigt höga lönenivåerna, säger Luis Rizo.

Så höjer du din lön

 1. Byt jobb: Jag tror det vanligaste och lättaste tillvägagångsättet för att öka i lön är att byta jobb, tyvärr. Framförallt tidigt i din karriär och när du vill göra de stora lönehoppen.

2. Visa vad du kan och din potential: Självklart är det också möjligt att öka lönen utan att byta jobb. Här skulle jag säga att det handlar om att visa att du gör ett bra jobb, är en stor tillgång till företaget och tar egna initiativ för att driva utvecklingen framåt. Om du jobbar på ett företag som värderar dig och ser det, är chansen större att företaget kommer bemöta dina önskemål.

3. Satsa på mjuka kompetenser: Personliga egenskaper glöms oftast bort tyvärr och ett vanligt misstag är att bara fokusera på koden. Jag tror att mjuka kompetenser kopplade till arbetsmoral är minst lika viktiga för att göra karriär som utvecklare och öka lönen. Personligen tror jag att det är en fördel rent lönemässig att vara en doer som vågar prova sig fram.

4. Var en kulturbärare: Att vara grym på själva koden är alltid jätteviktigt, men jag tror att de som gör den riktigt stora löneökningen är de utvecklare som är kulturbärare inom organisationer. De personer som alltid kan vara med i olika projektgrupper och ser till att företagskulturen följs och att arbetet flyter på. Med andra ord: en samarbetsvillig problemlösare som inte drar sig från att leda ett team framåt.

5. Axla en chefsroll: Att vara chef är långt ifrån allas mål. Det går givetvis att klättra högt på lönestegen utan att en lead eller chefsroll, men generellt ger en chefsroll en ökad lönenivå.

6. Argumentera på rätt sätt: Jag möter ibland utvecklare som förväntar sig en hög löneutveckling men som inte har några argument för varför. Förbered dig väl och satsa på punkterna ovan, för att kunna använda dem i löneförhandlingen.

Så höjer du din lön