Rektra

Skillnaden mellan Git och GitHub 

Skillnaden mellan Git och GitHub. Många tror att GitHub och Git är samma sak men så är inte fallet. Så vad är skillnaden? Vi reder ut skillnaden på Github vs Git.

En introduktion till versionskontroll

När man utvecklar något inom ett projekt är det en lång process som görs steg för steg och man testar sig fram mycket. Versionskontroll låter dig föra en logg över alla dessa steg för att senare kunna se över exakt vad som har gjorts när och varför. Det ger dig också förmågan att spara ett projekt i olika faser och vid behov kunna återställa arbetet till en tidigare version eller jämföra med den. Att kunna spara sitt arbete på detta sätt ger dig ett säkerhetsnät: om någonting plötsligt går fel kan du alltid backa tillbaka och återställa projektet till en tidigare version utan att behöva manuellt felsöka och åtgärda problemet varje gång.

Vad är Git?

Git är just ett sådant versionskontrollsystem som är mycket populärt och har använts sedan 2005. Du installerar Git på ditt lokala system och behåller där ditt eget bibliotek av olika versioner av dina projekt. Detta görs lokalt och molnfritt och kräver ingen internetförbindelse. Lätt att lära sig att använda och gratis. Git låter dig skapa olika självständiga förgreningar i din kod, vilket är användbart för att testa olika saker och fördela kod på olika sätt. Git är alltså ett stabilt, flexibelt, lättanvänt och gratis versionskontrollsystem. 

Vad är GitHub då?

Om Git är ett lokalt versionskontrollsystem så anses GitHub vara en molntjänst för lagring av Git på internet. Det är ett system som låter dig spara dina Git-projekt online och dela med dig av dem till andra samt få tillgång till dem från vilken enhet som helst. GitHub är ett populärt val för open-source-projekt eftersom det inte bara erbjuder Gits generella funktionalitet utan även expanderar den. Ett nytt interface samt nya verktyg för programmerare att använda.

GitHub gör det möjligt för grupparbeten att få tillgång till Git-projekt tillsammans. Olika gruppmedlemmar kan bli tilldelade olika uppgifter, roller och tillstånd inom GitHub. Detta kombinerat med förgreningsfunktionen som Git har, gör det till ett mycket flexibelt system att arbeta med.

Sammanfattning: Skillnaden mellan Git och GitHub?

  • Git är ett lokalt versionskontrollsystem som låter dig hålla koll på din historik inom dina projekt, samt sparar dessa olika versioner individuellt.
  • GitHub är en molntjänst där du kan spara Git-projekt på nätet och dela med dig av dem till andra människor.