Rektra

Utvecklare lön: Vad kan man förvänta sig i lön?

Utvecklare lön, vad tjänar man? Utvecklare är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden nuförtiden. Hur påverkas din lön av din ålder och utbildning?
Vad tjänar en utvecklare?

Det är välkänt att IT-sektorn har många av de mest eftertraktade jobben på arbetsmarknaden nuförtiden. Jakten på kompetens är stor och företag får ofta slåss om samma kandidater. Att bli utvecklare är därför en av de säkraste vägarna till jobb. Men inte bara det, en utvecklare kan också få mycket bra lön. Det finns flera variabler i spel som påverkar exakt hur mycket en utvecklare kan förvänta sig att tjäna. Din ålder, bakomliggande utbildning och tidigare erfarenheter är naturligtvis viktiga faktorer. Men även var du jobbar, vilken typ av utvecklare du är samt vilket programmeringsspråk du jobbar med kan påverka ditt löneanspråk.

Skillnaden mellan olika typer av utvecklare?

Från den årliga rapporten från Statistikmyndigeten SCB kan vi se att skillnaden mellan olika sorters utvecklare är marginell vad gäller lön. Oavsett om du är apputvecklare, systemutvecklare, webbutvecklare eller programutvecklare så var snittlönen för år 2020 cirka 45 500 kr före skatt. SCB anger även i sin löneprognos att dessa yrken förväntas stiga ytterligare upp till 47 300 kr under år 2021. Den enda rollen av utvecklare med annan genomsnittlig lön är spelutvecklare som tjänade 41 600 kr i snitt förra året och förväntas stiga till 42 800 kr under 2021. I allmänhet så spelar det inte så stor roll vilken exakt position du har som utvecklare i lönesynpunkt.

Hur påverkas din lön av din utbildning?

Statistiken som SCB visar för sambandet mellan utbildningsnivå och förväntad snittlön som utvecklare är intressant och kanske en aning oväntad. Om du är fullt utbildad forskare så tjänar du betydligt mer än alla andra. Vilket inte är särskilt förvånande men för samtliga andra utbildningsnivåer så är lönen faktiskt väldigt lik. Oavsett om du endast tagit en tvåårig gymnasieutbildning eller en mångårig eftergymnasial utbildning så tjänar du nästan detsamma när du väl kommit in i arbetsmarknaden. Det finns dock andra faktorer med betydligt större påverkan.

Hur påverkas din lön av din ålder?

När det gäller olika åldersgrupper finns det en väldigt tydlig trend i lönefördelningen. De unga i gruppen 18–24 år tjänar 32 800 kr i snitt. Denna siffra stiger sedan gradvis för varje åldersspann upp till och med gruppen 45–54 år som tjänar 52 700 kr. Efter detta så planar kurvan ut och folk äldre än så kan också vänta sig en lön runt 53 000 kr. Här kan vi alltså se en stor skillnad där de äldre kan tjäna nästan dubbelt så mycket som de yngre. Det skall däremot poängteras att detta inte är direkt på grund av åldern i sig, utan det är snarare erfarenheten som kommer med tiden som arbetsgivare värderar högt.

Hur påverkas din lön av var du jobbar?

Huruvida du arbetar som utvecklare inom offentlig eller privat sektor kan också ha viss påverkan för hur mycket du kan förväntas tjäna. Statistiskt sett så är det vanligare att hitta jobb som utvecklare inom den privata sektorn och det är också bättre lön där än i den offentliga för samtliga åldersgrupper. Skillnaden mellan sektorerna ökar dock kontinuerligt desto mer erfarenhet man har. Inom åldersgruppen 18–24 år så är snittlönen 4,3% högre inom privat sektor, men för 65–66-åringar är skillnaden hela 24,3%. Det blir alltså mer och mer givande att jobba inom den privata sektorn desto längre du arbetar som utvecklare.

Hur skiljer sig lönen mellan män och kvinnor?

Oavsett vilken av de ovanstående statistikerna man tittar på så är det likväl sant att män tjänar lite mer än kvinnor i snitt. Tyvärr kanske detta inte är helt förvånande då det fortfarande finns mer arbete som behöver göras för att försöka få arbetsmarknaden jämställd. Om man tittar på Sveriges samtliga utvecklare som helhet så har män 5,5% högre lön än kvinnor.

Hur påverkas din lön av ditt val av programmeringsspråk?

Enligt den årliga studien från Stack Overflow så är de fem bäst betalda programmeringsspråken i världen för tillfället Perl, Scala, Go, Rust och Ruby. Men det är en stor skillnad mellan vilka språk som ger högst lön och vilka som är de mest populära att faktiskt använda. Detta kan observeras via TIOBE Index som uppdateras varje månad. För juli 2021 kan vi se att de tre mest populära språken är C, Java och Python som var för sig används av 11–12% av samtliga programmerare världen över. Dessa följs av C++ på 8% samt C# och Visual Basic som båda ligger mellan 4 och 5%. Utav de ovannämnda fem bäst betalda språken så ligger Perl, Go och Ruby alla endast runt 1%. Rust och Scala är ännu lägre på 0,5% samt 0,35%. Vi kan alltså se att de språken med högst snittlön är samtidigt också relativt ovanliga inom arbetsmarknaden. Utav de populäraste språken så är det Python som ger högst lön. Python är även på tydlig uppgång i popularitet inom arbetsmarknaden.