Rektra

Vad är React?

Vad är React? React är ett namn som kommer upp ibland inom diskussioner kring Javascript.

1. Vad är React?

React skapades år 2011 av Facebookutvecklaren Jordan Walke. Det kan anses vara ett bibliotek eller ramverk för Javascript som använts mycket på arbetsmarknaden sedan dess. Instagram började använda det år 2012, och året därefter valde Facebook att släppa React som open source till allmänheten. Sedan dess har React implementerats inom stora företag som t.ex. Netflix, Apple, Airbnb och PayPal, och är numera ett av de tre stora ramverken inom Javascript tillsammans med Vue och Angular. React är ett flexibelt och effektivt bibliotek som framförallt användas för att designa användargränssnitt.

Hemsidor har alltid byggts upp genom att dela upp statiskt innehåll i HTML kombinerat med att hanteras dynamiskt av Javascript. Men React använder istället en virtuell DOM som kombinerar dessa tekniker på ett snabbt och dynamiskt sätt, vilket i sin tur sedan kompileras till HTML och Javascript. Slutresultatet blir en enklare och mer effektiv struktur av hemsidan. React går dock endast att applicera med det som sker direkt i webbläsaren, d.v.s. front-end. Det finns inget stöd tillhandahållet back-end för React.

2. Varför React?

Det finns ett antal fördelar med att använda React. Det är komponentbaserat vilket gör det snabbt och enkelt att översätta designförslag till kod. Att koden kan indelas i mindre enheter och sedan återanvändas för andra applikationer utan att göra allting mer komplext. Koden blir också billig och enkel att modifiera eftersom React använder sig av idéer från funktionell programmering.

React är mycket populärt inom front-end-utveckling och ses av många som en standard för hur komponenter bör konstrueras inom dagens industri. Även om något annat ramverk skulle bli ännu mer populärt inom snar framtid så kommer React fortsätta vara mycket relevant under många år framöver. Då React är open source så är det också gratis att använda för samtliga. Detta har lett till en mycket stor community som man kan kommunicera med och få hjälp av vid behov. Det finns också ett enormt antal redan existerande komponenter som man kan använda sig utav och importera till sina projekt, och sedermera anpassa efter eget behov, vilket är mycket tidsbesparande i längden. Utöver detta så har React numera fått en MIT-licens. Vilket innebär att det ej längre finns någon risk för eventuella patientrelaterade anklagelser från Facebooks sida, samt att de inte kan ta några plötsliga juridiska åtgärder.

3. Borde jag lära mig React?

Generellt sätt är det nog smartast att fokusera på att lära sig Javascript i sig först och främst som nybörjare. Om du lär dig grunderna där först så kan du sedan implementera ett bibliotek och/eller ramverk. Genom att lära sig grunderna i Javascript först så kommer du sannolikt få en bättre förståelse för hur dessa system fungerar. Det finns dock vissa som argumenterar att du kan ge dig på komplex kod snabbar om man försöker sig på ett ramverk som React direkt.