Rektra

Vad är Storytelling?

Storytelling är en smart strategi inom rekrytering och employer branding. Genom att använda berättelser på ett effektivt sätt kan företag skapa en starkare koppling till potentiella kandidater och förstärka sin arbetsgivarprofil.

Skapa relation till kandidater genom berättelser

Storytelling handlar om att skapa en emotionell anknytning. I rekryteringssammanhang kan välformulerade berättelser om företagets resa och dess anställda bidra till att skapa en personlig koppling till kandidaterna. Detta gör att de inte bara ser en jobbannons utan även en möjlighet att bli en del av en spännande historia.

Framhäv företagets kultur och värderingar

En av de viktigaste aspekterna av storytelling inom employer branding är att framhäva företagets kultur och värderingar. Genom att berätta om hur dessa värderingar integreras i det dagliga arbetet och hur företagskulturen präglar arbetsplatsen kan man attrahera kandidater som delar samma värderingar.

Använd personliga framgångssagor från anställda

Berättelser från befintliga anställda ger en autentisk inblick i företaget. Genom att dela personliga framgångssagor kan man visa hur medarbetare har utvecklats inom företaget och vilka möjligheter som finns. Detta skapar en trovärdig och positiv bild av arbetsplatsen.

Koppla samman berättelser med Employer Branding

Att integrera storytelling i employer branding-strategin är avgörande. Genom att skapa en röd tråd mellan företagets övergripande berättelse och dess arbetsgivarprofil stärker man varumärket som arbetsgivare. Detta ger kandidaterna en klar bild av vad företaget står för och vilken kultur de kan förvänta sig. Rektra förklarar Employer Branding här.

Optimera berättelser för sökmotorer

För att maximera effekten av storytelling inom rekrytering och employer branding är det viktigt att optimera berättelserna för sökmotorer. Användning av relevanta nyckelord och fraser kopplade till företagets bransch och värderingar hjälper till att öka synligheten samt locka rätt typ av kandidater.

Klokare om vad storytelling är?

Storytelling är mer än bara en berättarteknik; det är en strategi som kan omvandla rekryteringsprocessen och stärka employer branding. Genom att skapa emotionell anslutning, framhäva företagets kultur, använda personliga framgångssagor och koppla samman berättelser med employer branding kan företag bygga en starkare relation till potentiella kandidater och skapa en attraktiv arbetsgivarprofil.