Rektra

Digital headhunting – varför?

Digital headhunting – varför? Rektra använder AI för att hitta de bästa kandidaterna snabbare och effektivare än traditionella metoder. Det finns många problem med traditionellt jobbsökande, det är mycket tidskrävande och ineffektivt. Processen skulle kunna vara så mycket mer effektiv om man som jobbsökande kunde hitta rätt jobb med större träffsäkerhet i stället för att bara treva i blindo.

Digital headhunting – varför?

Rektra använder sig istället av digital headhunting. Detta innebär att vi tar hjälp av en AI för att hitta rätt jobb för varje enskild kandidat istället, en total omvändning av hur processen traditionellt fungerat. När du skapar en profil på Rektra kan du själv ställa in vilken typ av jobb du är intresserad av och sedan kommer matchande jobb automatiskt finna sin väg till just dig. Det är du som kandidat som bestämmer hur headhuntingen skall gå till. Processen är dessutom anonym och kräver inget CV. Med digital headhunting är det jobben som hittar dig, inte tvärtom. Rektra tror starkt på att detta leder till en mer effektiv och rättvis urvalsprocess för arbetssökande.

Digital headhunting är gynnsamt även för arbetsgivare

Det är inte bara arbetssökande som vinner på detta system. Digital headhunting är även användbart för arbetsgivare. Eftersom traditionellt jobbsökande är så pass tidskrävande blir det också dyrt för arbetsgivare att hantera när de söker nya kandidater. Med hjälp av digital headhunting kan processen till stor del automatiseras men ändå bibehålla lika goda slutresultat.

Digital headhunting är användbart även för dig som redan är anställd

Det kan också vara så att de bästa kandidaterna för ett specifikt jobb redan är anställda och därmed inte arbetssökande för tillfället. I så fall skulle de osannolikt komma i kontakt med potentiellt ännu bättre passande jobb för dem. Men med digital headhunting kan även du som redan är anställd få nya matchande jobb länkade till dig, vilket kan leda till nästa steg av din karriär.

Digital headhunting – varför?

  • Det är mycket tidsbesparande jämfört med att genomgå urvals- och anställningsprocessen manuellt. Detta gäller både för arbetsgivare och arbetssökande.
  • Det är billigare för arbetsgivare att använda digital headhunting eftersom det inte kräver så mycket personalarbete.
  • Det är effektivt och flexibelt. Då processen till stor del automatiseras kan rätt person matchas med rätt jobb snabbt och enkelt.
  • Arbetsgivare kan nå ut till en större målgrupp med sina jobbannonser när processen automatiseras. Denna typ av data kan även användas till användbar statistisk analys.
  • Digital headhunting sätter fokus på rätt aspekter av din profil som jobbsökande vilket leder till en mer rättvis urvalsprocess.