Rektra

Automatisera search och rekrytera bättre

Hitta kandidater AI matching

Rekrytering är dyrt, tidskrävande och tråkigt. Den välbeprövade jobbannonsen har helt klart spelat ut sin rätt med klyschor och superlativ som sällan är effektiva för att nå de bästa kandidaterna. Branschen måste utmanas. 

Rektras hittar kandidater genom AI och marknadsföring. Vi säkerställer intresse och kvalifikation och ni får kandidater redo att gå vidare i er rekryteringsprocess. Processen är enkel:

  1. Rektra hittar kandidater genom AI-matchning på Rektras plattform och marknadsföring på sociala medier. 
  2. Vi säkerställer kandidaters intresse och kvalifikationer vid en första intervju.
  3. Rektra presenterar kandidater som är kvalificerade av er tjänst, därefter tar ni över kontakt med kandidaten.

Rektra erbjuder ett enkelt och flexibelt  abonnemangsupplägg som anpassas utefter ert rekryterteringsbehov. 

Funderingar? Ställ en fråga!

Samarbeta med oss
Investera i Rektra
Övriga frågor