Rektra

Skeptisk till jobbet som IT-konsult? Här är 3 argument som får dig att tänka om! 

En del är skeptiska till att jobba som IT-konsult, andra vet inte vad den innebär – egentligen. Frihet, flexibilitet och variation är tre snabba fördelar. Villkoren och erfarenheten andra. 

Flera medarbetare på Didup har valt att spendera större delen av sina yrkeskarriärer som konsulter. För dessa individer har konsultrollen inneburit möjligheten att engagera sig i olika människor, utforska nya arbetsmiljöer och växa i takt med varierande uppdrag. Rektra fick chansen att ställa några frågor till några av dem, för att få höra vad de tänker om IT-konsultrollen. 

1. Mångsidig erfarenhet
Som IT-konsult kan du snabbt öka på din yrkeserfarenhet när du jobbat med olika projekt och teknologier. På bara två-tre år kan du ha innehaft flera olika positioner inom olika företag och lärt dig mer än du skulle ha gjort på en enda arbetsplats, du får stark konkurrenskraft. 

Oscar Eriksson, Cloud & Integration Specialist på Didup.

Hur ser ditt jobb ut som IT-konsult på Didup?

– Som en entusiastisk person älskar jag att tackla utmanande tekniska problem. I mitt uppdrag inom privat sjukvård löser jag implementeringen av nya vårdsystem i vår komplexa IT-miljö. Mina ansvarsområden inkluderar migrering och uppdatering av äldre system, samordning med leverantörer och lokal IT för installationer på plats, överföring av nya vårdenheter till vår miljö, implementering av driftsystem, automatisering av dagliga rutiner och felsökning vid driftstörningar, berättar Oscar Eriksson, Cloud & Integration Specialist på Didup.   

Oscar Eriksson,
Cloud & Integration Specialist på Didup.

2. Work-Life balance

Många konsulter har förmånen att själva styra hur de lägger upp sina arbetsdagar. Du kanske vill ha flexibla arbetstider? Eller står distansarbete högst upp på din önskelista? Lyft det med konsultbolaget, mycket går att lösa! 

Didup jobbar med några av Göteborgs största företag. Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

– För närvarande arbetar jag som Application Support Specialist inom offentlig verksamhet, där jag är en del av IT IAM-förvaltningsteamet (IAM = Identity and Access Management). Mitt dagliga arbete innebär koordinering av 3:e linjens ärenden inom IAM, vilket inkluderar felsökning och att hitta lösningar för incidenter och problem som användare rapporterar, förklarar Hanna Carlsson, Application Support Specialist på Didup.

Hanna Carlsson,
Application Support Specialist på Didup.

3. Bredda ditt nätverk
I konsultrollen har du möjligheten att arbeta med olika kunder och möta många människor. Det ger dig optimala förutsättningar att bygga upp ett omfattande nätverk som kan gynna dig på olika sätt genom hela din yrkeskarriär. Med driv och goda resultat kan du snabbt skapa dig ett framgångsrikt varumärke och öppna dörrar för fler karriärmöjligheter.

Didup arbetar med många olika tycker av uppdrag. Vilka projekt eller uppgifter är du normalt sett involverad i?

– I mitt uppdrag fokuserar jag på att hitta enkla lösningar med mervärde för andra. Genom workshops med tillverkningsexperter skapar jag förståelse stegvis och visualiserar processer för både domänexperter samt tekniska team. Jag har granskat och kompletterat krav för implementering av ett tillverkningsutförandesystem (MES). 

Alexander Weivert Passgård,
Solution Architect & Product Owner på Didup.

Dessutom är jag involverad i att etablera ett agilt projektkontor och har bidragit till att skapa processer samt riskhanteringsmodeller. Som IT-projektledare för en integrationsplattform har jag granskat testfall och arbetat med lösningar för informationshantering inom företaget. Jag har också modellerat införandeplaner för nya system och framhåller integrationsplattformens roll som en brygga mellan dem, berättar Alexander Weivert Passgård, Solution Architect & Product Owner på Didup.


Om Didup

Didup har specialistkonsulter inom ledarskap och förändring hos Göteborgs största företag. Vi är väldigt stolta över våra kollegor, och det med rätta. Våra smarta och kunniga medarbetare stöttar fantastiska kunder och gör dem framgångsrika. Varje dag. 

Hos Didup hittar du smarta, kreativa och passionerade människor som bidrar med nya idéer inom affärsutveckling, IT-ledarskap, molnteknologi och digital transformation.

Hos Didup är IT mer än en karriär, det är en passion. Didup erbjuder spännande och utvecklande uppdrag hos kunder i varierande branscher. Vill du åka på konferens? Eller kanske ta ett certifikat? Med Didups generösa utvecklingsbudget får du som IT-konsult stora möjligheter för nästa steg i din karriär.

Denna artikel är skapad av Rektra i samarbete med Didup.

Se vad IT-bolag kan erbjuda dig | www.rektra.se