Rektra

Java eller JavaScript?

Java eller JavaScript? Vi reder ut skillnaderna! Det är lätt att tro att Java och JavaScript har med varandra att göra. Men låt dig inte luras av namnen på programmeringsspråken. Det finns stora skillnader trots snarlika namn. 

Java eller JavaScript?

Vi reder ut skillnaderna! Visst finns det några likheter. Programmeringsspråken är båda objektorienterade och har en liknande struktur- men mycket mer gemensamt har de inte. 

Skillnaderna är desto flera. JavaScript är precis som namnet hintar om- ett skriptspråk som körs på klientsida. Java är istället ett allmänt programmeringsspråk med en komplett utvecklingsmiljö. Nedan listas några fler skillnader som är värt att ha koll på.

Vad är Java?

Java är ett av de största programmeringsspråken och är väldigt utbrett bland programmerare. Populariteten har många förklaringar, bland annat dess flexibilitet och kraftfullhet. Java-kod används för att skapa applikationer till exempel för skrivbord och webb men även mobil. Det gör att det finns stora användningsområden. Inte nog med detta, så är Java kompatibelt med många olika operativsystem.

Vad är JavaScript?

Javascript är ett skriptspråk som körs i webbläsaren och används för att bygga funktioner på hemsidor. Man brukar säga att HTML, CSS och JavaScript är webbsidans grundstenar. Med hjälp av Javascript kan man bestämma vad som ska ske på en hemsida när man exempelvis klickar på en viss knapp. Programmeringsspråket är känt för att vara relativt enkelt

Java språken
  1. Skriptspråket Javascript används för att skapa funktionalitet på webbsidor. Med programmeringsspråket Java kan man skapa applikationer som sedan kan köras på alla enheter som har Java-miljön installerad.
  2. JavaScript klassificeras som ett objektbaserat skriptspråk. Java är ett objektorienterat programmeringsspråk precis som C# och C++.
  3. Java-koden behöver kompileras till bytekod. JavaScript-kod utgörs istället av text.